ПРО ОСН

Що таке органи самоорганізації населення?

Органи самоорганізації населення — представницькі органи, що створюються жителями, які проживають на законних підставах на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення окремих питань місцевого значення.

Навіщо громадськості потрібні органи самоорганізації?

•  Допомогти задовольнити суспільний інтерес та потреби жителів;

•  Дійти до влади зі своїми проблемами та потребами і спробувати вирішити їх;

•  Здійснювати громадський контроль за діяльністю влади та інших постачальників різних послуг;

•  Допомогати об’єднуватися у вирішенні спільних проблем за місцем проживання;

•  Спільно побороти хамів, нехлюїв та крадіїв, які заважають нормально жити.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (ОСН) — ІНСТРУМЕНТ ДІАЛОГУ ГРОМАДИ ТА ВЛАДИ!

ОСНи забезпечують прозорий механізм діалогу громади та влади за допомогою сучасної системи обробки та аналізу потреб громадян, та вибудовують канали комунікації та представництво у владних структурах.

ОСНи на постійній основі:

•  здійснюють моніторинг звернень та рівень задоволення громади;

•  відокремлюють та аналізують тренди;

•  формують відповідні ініціативи, у том числі на законодавчому рівні;

•  надають юридичну та іншу допомогу;

•  розподіляють кошториси відповідно потребам громад;

•  представляють та лобіюють інтереси громади у відповідних органах влади.

 

Основними напрямами діяльності органу самоорганізації населення є:

1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України.

2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ ОСН

1. Виконавчий орган Київради (Київській міській державній адміністрації) передбачає у бюджетах м. Києва на кожен рік виділення органу самоорганізації населення  відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, для реалізації власних повноважень.

2. Щорічні кошториси витрат органу самоорганізації населення затверджуються Київрадою за поданням постійної комісії Київради з питань самоврядування та інформаційної політики, постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення у межах своїх повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

4. Орган самоорганізації населення зобов’язаний щоквартально направляти до секретаріату Київради всі рішення, прийняті протягом поточного кварталу.

5. Дозвіл на створення та діяльність органу самоорганізації населення надано на термін повноважень Київської міської ради XXIV скликання.

6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.

7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Київради та до Печерської районної в м. Києві ради

9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.

13. Сприяти депутатам Київради, Печерської районної в м. Києві ради в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян, іншої роботи у виборчих округах.

14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

Новини